ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต (“TSX”) และ Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ VBNK หุ้นบุริมสิทธิชุดที่ 1

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต ("TSX") และ Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ VBNK หุ้นบุริมสิทธิชุดที่ 1

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงในหรือระหว่างการประชุมได้ และต้องส่งคำแนะนำการลงคะแนนเสียงมอบฉันทะขั้นสูงไปยัง Computershare Investor Services Inc. ภายในเวลา 10.30 น. ของวันที่ 17 เมษายน 2566 โดยหนึ่งใน วิธีการที่อธิบายไว้ในหนังสือเวียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้บริหารเกี่ยวกับ VersaBankVersaBank เป็นธนาคารแคนาดาตามกำหนดการที่ฉันเช่าเหมาลำ (ควบคุมโดยรัฐบาลกลาง) 

ซึ่งมีความแตกต่าง VersaBank กลายเป็นสถาบันการเงินดิจิทัลเต็มรูปแบบแห่งแรกของโลก

เมื่อนำรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ โดยใช้เทคโนโลยีทางการเงินที่ล้ำสมัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เพื่อจัดการกับกลุ่มที่ด้อยโอกาสของตลาดธนาคารแคนาดาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สุทธิที่เหนือกว่า ส่วนต่างในขณะที่ลดความเสี่ยง VersaBank ได้รับเงินฝากทั้งหมดและจัดหาเงินกู้และสัญญาเช่าส่วนใหญ่ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ด้วยโซลูชั่นเงินฝากและสินเชื่อที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับตัวกลางทางการเงินที่ช่วยให้พวกเขาเป็นเลิศในธุรกิจหลักของพวกเขา นอกจากนี้ การใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยด้านไอทีที่พัฒนาขึ้นภายใน VersaBank ได้จัดตั้งวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งเป็นเจ้าของทั้งหมดDRT Cyber ​​Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เพื่อแสวงหาโอกาสในตลาดขนาดใหญ่ที่สำคัญในด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และพัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ซึ่งท้าทายสถาบันการเงิน บริษัทข้ามชาติ และหน่วยงานของรัฐในแต่ละวัน

โรงไฟฟ้าถ่านหินได้ดำเนินการมาเป็นเวลานานเพื่อตอบสนองความต้องการทั่วโลกในการผลิตไฟฟ้า ไม่จำเป็นต้องพูด มีข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ที่ต้องกล่าวถึงในหน้านี้ ในขณะที่มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าถ่านหินอาจยังไม่ล้าสมัย ท่ามกลางฉากหลังนี้ มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องที่จะสำรวจว่าประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำที่ใช้ถ่านหินเหล่านี้สามารถปรับปรุงได้อย่างไรในขณะที่ลดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฝนกรด และการเกิดหมอกควันจากโฟโตเคมี และสุขภาพของมนุษย์

ด้วยเหตุนี้จึงมีการนำเสนอวิธีการเผาไหม้ต่างๆ เช่น อากาศ การจัดเตรียม และการไหลแบบหมุนวน 

อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้ในการลดการปล่อยสารมลพิษในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการดับไฟนั้นยังไม่ชัดเจน ขณะนี้ ในการศึกษาล่าสุดที่เผยแพร่ทางออนไลน์ในวันที่31 ธันวาคม 2022และจะตีพิมพ์ในเล่มที่ 268 ฉบับที่ 1 ของวารสารEnergyในวันที่01 เมษายน 2023ทีมนักวิจัยนานาชาติที่นำโดย Prof. Gyungmin Choi จาก Pusan ​​National Universityประเทศเกาหลี ได้ทำการวิเคราะห์ 

credit: seasidestory.net
libertyandgracereformed.org
monalbumphotos.net
sybasesolutions.com
tennistotal.net
sacredheartomaha.org
mycoachfactoryoutlet.net
nomadasbury.com
womenshealthdirectory.net
sysconceuta.com