หนึ่งในสี่ของกรณีมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่ลงทะเบียนใกล้กับไซต์เชอร์โนปิลน่าจะเกิดจากการได้รับรังสี 

หนึ่งในสี่ของกรณีมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่ลงทะเบียนใกล้กับไซต์เชอร์โนปิลน่าจะเกิดจากการได้รับรังสี 

จาก การศึกษาล่าสุดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบของรังสีปรมาณู (UNSCEAR) มีผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ประมาณ 20,000 รายที่ลงทะเบียนตั้งแต่ปี 2534 ถึง 2558 ในกลุ่มผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในปี 2529 และอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งเผยแพร่ก่อนวันรำลึกภัยพิบัติเชอร์โนบิลสากลขณะนี้คณะกรรมการประเมินว่าหนึ่งในสี่ของกรณีเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการได้รับรังสี

Hans Vanmarcke ประธาน UNSCEAR กล่าวว่า “มะเร็งต่อมไทรอยด์เป็นปัญหาใหญ่หลังจากอุบัติเหตุ

ที่เชอร์โนบิล และจำเป็นต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจผลที่ตามมาในระยะยาวให้ดียิ่งขึ้นการระเบิดที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนปิลเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2529 ทำให้เกิดเมกัมมันตภาพรังสีปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของสหภาพโซเวียต ซึ่งปัจจุบันคือดินแดนของเบลารุส ยูเครน และรัสเซีย เกือบ 8.4 ล้านคนในพื้นที่เหล่านี้ได้รับรังสี

ประชาชนราว 116,000 คนถูกอพยพออกจากพื้นที่ในเวลานั้น และอีก 230,000 คนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติกำหนดให้วันที่ 26 เมษายนเป็นวันรำลึกภัยพิบัติเชอร์โนบิลสากลในภูมิภาคที่มีการปฏิเสธอาชญากรรมที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างการสู้รบและการเชิดชูอาชญากรสงคราม ความยุติธรรมเพียงอย่างเดียวจะไม่นำไปสู่การปรองดอง แต่จะไม่มีการปรองดองที่แท้จริงหากปราศจากความยุติธรรม 

“ผมหวังว่าคำตัดสินนี้ รวมถึงคำตัดสินที่ผ่านมาโดย ICTY จะกระตุ้นให้ภูมิภาคคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

เรียนรู้บทเรียนในอดีต และวางแผนอนาคตที่ยอมรับบทเรียนเหล่านั้นอย่างเต็มที่” ที่ปรึกษาพิเศษกล่าว

“แต่เรารู้ว่าเราทำร่วมกันได้”นอกจากนี้ เขายังเรียกร้องให้มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 ในเรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

ในการบันทึกการแพร่กระจายของการละเมิดทั้งทางโลกและทางโลกที่กระทำโดยทั้งสองฝ่ายของความขัดแย้งรายงานแสดงความกังวลที่รัฐบาลชุดต่อๆ มาเคลื่อนไหวเพื่อถอนคดี “ลักษณะทางการเมือง” และข้อเสนอล่าสุดของรัฐบาลที่วางแผนไว้ในอนาคต คณะกรรมการความจริงและการปรองดอง (คตส.) ) ได้รับอำนาจนิรโทษกรรมอย่างกว้างขวาง

“การนิรโทษกรรมสำหรับอาชญากรรมบางประเภท โดยเฉพาะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรมสงคราม เป็นการฝ่าฝืนหลักการภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ” รายงานความขัดแย้งของเนปาลกล่าวต่อ “การนิรโทษกรรมไม่เพียงฝ่าฝืนกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศโดยสนับสนุนการไม่ต้องรับโทษ แต่ยังทำให้รากฐานของสันติภาพที่แท้จริงและยั่งยืนอ่อนแอลงด้วย”

credit : cissem.net
jewniverse.net
webseconomicas.net
fantasyadventuregame.com
makeasymoneyx.com
21mypussy.com
legionefarnese.com
maturefolk.com
sanfordriverwalk.org
hervelegerbandagedresses.net